ScolopaxBVBA  2007

 

 


  • Bosbouw

  • Houtteelt: aanplanten, herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden

  • Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout

  • Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging

  • Fokken van wild

  • Snoeien van bomen en heggen

Scolopax bvba
Puntstraat 31, 2440 Geel
Tel: 014/582175
info@scolopax.be